Sdružení SOLUS se stalo členem ACCIS

Praha, 24. června 2014

Asociace ACCIS aktivně působí v oblastech, jako je implementace evropské směrnice o spotřebitelském úvěru či přeshraniční poskytování finančních služeb.

Reprezentuje své členy také v expertní skupině Credit Histories, kterou založila v září 2008 Evropská komise. Členové ACCIS aktivně spolupracují při zajištění implementace evropské direktivy o ochraně osobních údajů tak, aby byly požadavky směrnice naplněny a byla udržena kvalita služeb poskytovaných klientům.

Asociace byla založena v Dublinu v roce 1990. V současné době sdružuje 39 úvěrových registrů z 27 evropských zemí a má 6 přidružených členů z různých kontinentů.

ACCIS spolupracuje s významnými evropskými organizacemi, jako je EUROFINAS, sesterské organizace CDIA, USA, nebo the Global Consumer Credit Reporting Network. V rámci pracovních skupin poskytuje Asociace svým členům příležitost společně řešit důležité otázky týkající se úvěrových registrů a legislativy s nimi související.V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz