Sdružení SOLUS v předstihu plní budoucí požadavky legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a také přijalo tři nové členy

Praha, 14. prosince 2015

Sdružení SOLUS přijalo nové členy: telekomunikační společnost PODA a.s., úvěrovou společnost creditON.cz, s.r.o. a společnost Benefi a.s., provozovatele stejnojmenné platformy pro P2P půjčky mezi spotřebiteli. Členská základna se tak rozšířila na 49 členů z různých ekonomických sektorů. Sdružení SOLUS také splnilo připravované budoucí požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktuálním rozšířením členské základny posiluje ve sdružení SOLUS sektor poskytovatelů telekomunikačních služeb (11 členů), sektor nebankovních finančních institucí (17 členů) a sektor provozovatelů systémů na půjčky mezi občany „peer-to-peer“ (2 členové).

„Vstupem společnosti creditON.cz zapojuje SOLUS do principů odpovědného úvěrování první společnost z oblasti takzvaných rychlých půjček. Společně s creditON.cz věříme, že i v tomto segmentu si zaslouží spotřebitelé ochranu v podobě důkladného prověření schopnosti nový závazek splácet. Tento trend mimo jiné potvrzuje i aktuální návrh zákona o úvěru pro spotřebitele, který připravilo ministerstvo financí“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

SOLUS předstihl legislativní požadavky v oblasti ochrany osobních údajů

V rámci změny organizační struktury zřídilo sdružení SOLUS novou funkci Pověřence ochrany údajů. Ačkoli český právní řád prozatím funkci Pověřence ochrany údajů (Data Protection Officer) nezná, její existence je již předvídána v návrhu evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení bude pravděpodobně v následujících měsících schváleno a po nabytí účinnosti se stane přímou součástí českého právního řádu.

„SOLUS tak s předstihem reaguje na připravovanou evropskou legislativu a opětovně potvrzuje svůj dlouhodobý zájem na co nejvyšší ochraně osobních údajů osob, které se v registru klientských informací ocitnou,“ doplňuje Jan Stopka.

Úkolem Pověřence ochrany údajů bude zejména dohlížet na dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů, zajišťovat předpoklady k ochraně osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pověřenec ochrany údajů je do své funkce volen členskou schůzí sdružení SOLUS a jen ta jej, navíc jen kvalifikovanou většinou, může z funkce odvolat. „Pověřenec ochrany údajů bude moci funkci vykonávat nezávisle a tak, aby přispíval k ochraně práv subjektů údajů nezávisle na jednotlivých členech Sdružení,“ uzavírá Jan Stopka.

Prvním Pověřencem ochrany údajů sdružení SOLUS a současně jedním z prvních pověřenců ochrany údajů v České republice vůbec byl ustaven Mgr. Jan Slanina.

Jan Slanina vystudoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Université Libre de Bruxelles. Ochraně osobních údajů se věnuje již od roku 2000. Zabývá se rovněž problematikou ochrany spotřebitele a spotřebitelských úvěrů, jakož i evropského a správního práva obecně. V těchto oblastech také pravidelně publikuje.

Sdružení SOLUS se volbou respektovaného odborníka opětovně hlásí k maximální ochraně osobních údajů, která je jednou z jeho hlavních priorit. Již dnes splňuje naprostou většinu požadavků a povinností stanovených novelou zákona o ochraně spotřebitele pro provozování registrů klientských informací.

V Registru fyzických osob eviduje aktuálně sdružení SOLUS více než 700 tisíc osob, které dluží po splatnosti členským společnostem takřka 53 miliard korun. Každoročně uhradí své závazky po splatnosti v plné výši řádově 200 tisíc osob.

Do činnosti sdružení SOLUS je nyní zapojeno 49 společností, které se svou činností snaží omezovat další zadlužování klientů, kteří již své aktuální závazky nejsou schopni splácet. Společnosti poskytují své služby v 6 ekonomických sektorech: v sektoru bank, nebankovních finančních institucí, telekomunikačních operátorů, distributorů energií, stavebních spořitelen a obchodních řetězců.


V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz