SOLUS zaznamenal ve druhém čtvrtletí růst počtu spotřebitelů s dluhy po splatnosti ve čtyřech krajích

Praha, 20. července 2022

Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém negativním registru fyzických osob 439 tisíc osob se závazkem po splatnosti, meziročně o 31 tisíc osob méně. Klesla také dlužná částka po splatnosti – řádově o 3 miliardy korun na necelých 33 miliard.

V rámci celé České republiky má negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti v Registru fyzických osob SOLUS 5,06 % dospělých občanů. V minulém čtvrtletí to bylo 5,07 % občanů, před rokem 5,31 % občanů. Počet spotřebitelů s dluhy po splatnosti se mírně snižoval ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy, Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.

Data SOLUS i nadále vykazují zvýšený zájem o úvěrové služby mezi klienty, kteří již mají v registrech záznam o závazku po splatnosti. Existenci takového dluhu odhalí při dotazu do Registru fyzických osob SOLUS členské společnosti v průměru u 15 klientů ze sta.

Nadcházející měsíce přinesou s ohledem na makroekonomickou situaci další tlak na schopnost klientů dostát svým závazkům. Odpovědné společnosti jsou vždy ochotné situaci s klientem řešit, pokud s nimi spotřebitel komunikuje a včas je upozorní na potíže s úhradou svých závazků. Změny splátkových kalendářů mohou pomoci situaci vyřešit bez toho, aby se klient ocitl v negativním registru dlužníků,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v negativním registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajíchSOLUS sdružuje řádově 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

 SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
Tel.: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz