Tempo růstu objemu úvěrů se stále zrychluje, nejrychleji rostou objemy hypotečních úvěrů

Praha 12. prosince 2005

Tempo růstu úvěrů obyvatelstva se stále zvyšuje. Celkový objem úvěrů vzrostl od roku 2002 dva a půl krát a jejich struktura se blíží vyspělým zemím. Vyplývá to ze studie sdružení SOLUS a Společnosti pro informační databáze, a.s., jejíž výsledky představil na semináři 6. prosince Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen SID) pokračují v sérii odborných seminářů s názvem „Cesta k odpovědnému úvěrování v České republice“. Na první seminář, který se uskutečnil v červnu letošního roku za účasti zástupců České obchodní inspekce a Úřadu pro ochranu osobních údajů, navázali organizátoři 6. prosince dalším setkáním. Tématem tohoto semináře byl vývoj zadluženosti obyvatelstva, se kterým přítomné seznámil ekonomický poradce SID Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., a návrh nové úpravy úpadkového práva, o které hovořil vedoucí občansko právní legislativy Ministerstva spravedlnosti České republiky Mgr. Jiří Kohoutek.

Výsledky studie sdružení SOLUS – hlavní tendence vývoje zadluženosti obyvatelstva
(zdroj dat: statistika ČNB)

Celkový objem úvěrů v České republice vzrostl od roku 2002 2,5 krát. Největší meziroční rozdíl byl zaznamenán mezi třetím čtvrtletím roku 2004 a 2005, a to nárůst o 33,2 %.

„Každý rokem se zatím tempo růstu zrychluje a tento fenomém výrazně přispívá k růstu ekonomiky,“ řekl na semináři Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. Strukturou úvěrů se Česká republika blíží vyspělým zemím.

Vývoj celkového objemu úvěrů domácností podle čtvrtletí

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen – ČNB

Největší nárůst zaznamenaly hypoteční úvěry. Za zmínku stojí meziroční nárůst hypotečních úvěrů mezi třetím čtvrtletím roku 2004 a 2005, kdy bylo zaznamenáno 67 miliard, což činí nárůst o 35,8 %. Předpokládaný objem úvěrů na konci tohoto roku je 400 miliard Kč.

Vývoj objemu hypotečních úvěrů podle čtvrtletí

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen -ČNB

Oproti výraznému růstu úvěrů, vklady obyvatelstva rostou ročně průměrně o 4 %. Úvěry obyvatelstva v letošním roce rostou oproti vkladům 6 krát rychleji.

Vývoj vkladů domácností v letech 2002 – 2005

* průměrný ukazatel za dané čtvrtletí
* pramen -ČNB

„V průběhu následujících dvou let se dá očekávat zlom zmíněného trendu,“ řekl Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. „Za rizikovější považuji úvěry hypoteční vzhledem k dlouhé době splatnosti, na jejíž konec mnohdy nedokážeme dohlédnout. Méně rizikovějšími jsou úvěry spotřebitelské a jejich vývoj je stabilnější,“ dodal Ing. Ungerman, CSc.

Další semináře „Cesta k odpovědnému úvěrování“

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS a Společnost pro informační databáze, a.s. budou v organizaci odborných seminářů pokračovat i nadále. Další seminář je plánován na jaro 2006 a jeho téma bude v čas oznámeno.V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz