V negativním registru SOLUS má závazek po splatnosti 7,41 % dospělých občanů ČR, situace se meziročně významně zlepšila

Praha, 22. května 2017

Závazek po splatnosti zapsaný v Registru fyzických osob SOLUS mělo ke konci března 7,41 % dospělých občanů ČR (oproti 8,06 % ke konci března 2016). I v prvním čtvrtletí letošního roku pokračoval pozitivní trend splácení historických dluhů po splatnosti: počet občanů se zápisem v registru SOLUS se snížil ve všech krajích České republiky.

V rámci České republiky existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými kraji, ale i okresy v rámci krajů či jednotlivými obcemi. Například v obci Bečov v okrese Most má v Registru fyzických osob SOLUS zapsaný dluh po splatnosti 38 % dospělých obyvatel obce, existují ale obce, kde není u žádného z občanů v registru SOLUS žádný záznam.

Počet občanů s aktivním dluhem po splatnosti evidovaným v Registru fyzických osob SOLUS klesá ve všech krajích ČR již čtvrté čtvrtletí v řadě. Významné zlepšení situace sleduje SOLUS zejména v krajích, kde jsou potíže s nesplácenými závazky dlouhodobě nejvyšší: v Karlovarském a Ústeckém kraji. V ostatních krajích došlo spíše velmi k mírnému poklesu.

Registry klientských informací hrají zcela zásadní roli při ochraně nikoli jen věřitelů, ale především samotných klientů – těm by při jejich nezodpovědném zadlužování a následném nezvládnutí splácení svých závazků mohl velmi reálně hrozit osobní bankrot nebo exekuce.

„Klesající podíl zapsaných občanů v registru SOLUS je jasným důkazem, jak registry klientských informací fungují. Občanům, kteří již mají potíže se splácením, zamezí v dalším neuváženém zadlužování. Členským společnostem pak pomáhají řídit riziko a omezovat případné ztráty z pohledávek po splatnosti“ komentuje výsledky Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

V Registru fyzických osob SOLUS bylo ke konci března 2017 zapsáno řádově 650 tisíc osob s celkovými závazky po splatnosti ve výši 50 miliard korun. Do činnosti sdružení je zapojeno 54 členských společností, které poskytují služby v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření (15 společností), nebankovních půjček (21), telekomunikačních služeb (11), distribuce energií (4), P2P půjček (3) a v oblasti obchodu (2).

 


SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Sdružení SOLUS k dnešnímu dni sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení SOLUS mohou spotřebitelé ověřit prostřednictvím písemného výpisu nebo službou SMS Výpis, která využívá buďto strukturovanou SMS nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS (viz. QR kód pro stažení aplikace).

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz a www.smsvypis.cz. (Android) (iOS)

 

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Miroslav Beneš
Benes Consulting Group s.r.o.
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz